Методика

A student is not a vessel to be filled, but a fire to be kindled. Valery Solovov ©

 

 

 В методиці Валерія Соловова є головне — швидке сприйняття граматики та легке запам‘ятовування лексики. Цьому сприяє використання кольорових карт, пісень і навчальних фільмів.

 

Цей метод пропонує якісний підхід до вивчення англійської мови у вигляді логічно побудованої системи. Така система спрощує процес сприйняття і переробки інформації в свідомості людини.

 

Як результат цього, студенти школи засвоюють матеріал без невиправданого зубріння або надмірних зусиль. Вони починають з самого елементарного і простого, а закінчують найскладнішими структурами мови.

Методика навчання

Представляємо вашій увазі чудову програму, створену Валерієм Солововим. Ця програма управляє Вашою увагою як на візуальному, так і на слуховому рівнях.

Візуальна картинка відкладається в нашій свідомості за допомогою кольорових алгоритмів. Вони ділять в свою чергу дієслова на три групи, які позначаються в таблицях зеленим, коричневим і синім кольорами.

  • Зелений колір уособлює життєву позицію бути і тим самим забарвлює усі прикметники в зелений колір.
  • Через коричневий колір подаються іменники і дієслово володіння (мати).
  • Інші дієслова оздоблені в синій колір.
  • Сірим кольором позначені займенники.
  • Жовтим — індикатори часу, якості, кількості, міри, дії (прислівники).
  • Червоним — з’єднувальні слова (союзи і вступне слово), артиклі і прийменники.

В цілому вся методика знаходить своє відображення у вигляді кольорових карт, що становлять «кістяк» мови. Кожна карта підкріплена граматичними піснями. Вони в свою чергу допомагають запам’ятовувати граматичні конструкції з небувалою легкістю.

Також для розвитку навичок спілкування існують діалоги, які складені по граматичних конструкціях, що вивчаються по кожній темі. За підсумками вивчення кожної карти проводиться письмове тестування, яке визначає рівень засвоєння матеріалу.

 

Повний курс практичної граматики англійської мови представлений в 4-х книгах, що складаються з окремих розділів, які називаються картами. Карти включають в себе кольорові картинки, що демонструють певні правила побудови англійських речень. Кожна картинка ілюструє одне правило.

Приклади використання даних правил звучать в граматичних піснях і діалогах, які враховують всі нюанси учбового матеріалу, а також сприяють розширенню словникового запасу.

Картинки, граматичні пісні і діалоги є базовими елементами програми. Для закріплення і контролю знань окремих карт використовуються контрольні вправи Recap і Review.